You are currently viewing ΠΣ Voucher: Λήγει σήμερα η προθεσμία επικαιροποίησης των στοιχείων των Παρόχων Κατάρτισης

ΠΣ Voucher: Λήγει σήμερα η προθεσμία επικαιροποίησης των στοιχείων των Παρόχων Κατάρτισης

Μέχρι σήμερα, Τρίτη 7 Νοεμβρίου, παρατείνεται η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της επικαιροποίησης των στοιχείων των Παρόχων Κατάρτισης, στο ΠΣ Voucher, της ΔΥΠΑ.
Η παράταση δόθηκε στο πλαίσιο της με αρ. 1257898/31.10.2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς παρόχους κατάρτισης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Α.Ε.Ι. και Αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.) και παρόχους πιστοποίησης προσώπων για τη συμμετοχή του στον Β΄ Κύκλο του έργου Επιχορήγηση της ΔΥΠΑ για την υλοποίηση του Έργου:«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και υλοποίηση των δράσεων δημοσιότητας από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5157226 της Δράσης 16913.Αντικείμενο του έργουΗ Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα συνεργαστεί με τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Ελληνικών Δημοσίων ΑΕΙ και με τα αδειοδοτημένα Κ.Δ.Β.Μ., καθώς και με τους Παρόχους Πιστοποίησης Προσώπων που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας, για την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης σε ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων της ΔΥΠΑ.Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης – οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης – και θα απευθύνονται σε ωφελούμενους, εγγεγραμμένους στο Μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, ηλικίας άνω των 18 ετών.

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος έργου περιλαμβάνουν:I. Προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης των ανέργων – ωφελουμένων διάρκειας 50 – 200 ωρών που οδηγούν σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων, όπως θα περιγράφονται στην εκάστοτε πρόσκληση.II. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου- προϋπολογισμόςΑ. Η λήξη του έργου ορίζεται στις 31/12/2025.
Β. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου δεν θα υπερβεί το ποσό των 302.770.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (όπου απαιτείται).Το κόστος ανά ώρα κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο για τους παρόχους κατάρτισης ορίζεται σε 4,5 ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνεται το κόστος για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των καταρτιζομένων, ενώ για τους καταρτιζόμενους ορίζεται σε 5 ευρώ.Το κόστος πιστοποίησης ανέρχεται στο ποσό των 110 ευρώ ανά καταρτιζόμενο.Δικαίωμα συμμετοχής1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Πάροχοι Κατάρτισης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Α.Ε.Ι. και αδειοδοτημένα Κ.Δ.Β.Μ.) και οι Πάροχοι Πιστοποίησης Προσώπων που είναι ήδη ενταγμένοι στα Μητρώα της ΔΥΠΑ στο πλαίσιο των υπ΄ αριθμ. πρωτ. α) 186373/05.04.2022 (ΑΔΑ: 6ΚΒΨ4691Ω2-253), β) 186406/05.04.2022 (ΑΔΑ:ΨΞ0Β4691Ω2-ΒΜΔ) και γ) 354070/18.05.2022 (ΑΔΑ: 91ΧΙ4691Ω2-3ΩΙ) προσκλήσεων, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, με τα προγράμματα κατάρτισης που έχουν καταθέσει και έχουν αξιολογηθεί θετικά στο πλαίσιο του παρόντος έργου. Όλοι οι πάροχοι που θα συμμετέχουν στο παρόν έργο, οφείλουν να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στο ΠΣ voucher, στα αντίστοιχα Μητρώα στις παρακάτω ημερομηνίες:

  • Οι πάροχοι κατάρτισης από 31.10.2023 έως 03.11.2023
  • Οι πάροχοι πιστοποίησης από 07.11.2023 έως 09.11.2023

2. Οι πάροχοι κατάρτισης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Α.Ε.Ι. και αδειοδοτημένα Κ.Δ.Β.Μ.) και οι πάροχοι πιστοποίησης προσώπων που δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στο έργο, θα δηλώσουν μέσω Υπεύθυνης Δήλωσης του Νομίμου εκπροσώπου (μέσω gov.gr) τη μη συμμετοχή τους στο έργο, την οποία θα αποστείλουν αντίστοιχα στα e-mails: paroxoikdvm@dypa.gov.gr, paroixoikedivimaei@dypa.gov.gr, paroxoipistopoiisis@dypa.gov.gr.3. Στην περίπτωση που οι πάροχοι κατάρτισης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Α.Ε.Ι. και αδειοδοτημένα Κ.Δ.Β.Μ) επιθυμούν να συμμετέχουν στο έργο με λιγότερα προγράμματα από αυτά που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 503791/21.06.2022 (ΑΔΑ: 65ΓΟ4691Ω2-ΠΡ0) Πρόσκλησης και είναι αναρτημένα στο Π.Σ. Voucher, θα πρέπει να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νομίμου εκπροσώπου (μέσω gov.gr) στην οποία θα αναφέρουν όλα τα προγράμματα κατάρτισης (με κωδικούς) που επιθυμούν να αποσυρθούν από το Π.Σ. Voucher, ώστε να μην επιλέγονται από τους ωφελούμενους του παρόντος έργου.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>