You are currently viewing Digital marketing: Online δράσεις για τις 6 πιο δημοφιλείς θέσεις εργασίας

Digital marketing: Online δράσεις για τις 6 πιο δημοφιλείς θέσεις εργασίας

Παρακάτω αναλύουμε τις 6 πιο δημοφιλείς θέσεις εργασίας στον κλάδο digital marketing.1. Τι κάνει ένας Content Marketing Specialist;Ο Content Marketer είναι αυτός που μελετά, δημιουργεί και υλοποιεί μια στρατηγική content marketing. Τι σημαίνει αυτό; Θα δημιουργήσει, δηλαδή όλο το περιεχόμενο για την προβολή ενός brand και θα επιλέξει σε ποια κανάλια πρέπει να τοποθετηθεί αυτό το περιεχόμενο. Στο content marketing η προβολή γίνεται δωρεάν-οργανικά και μπορεί να γίνει με εκπαιδευτικά ή/και ενημερωτικά άρθρα, posts, podcasts κλπ. Πολλές φορές χρειάζεται να μιλάει με τους πελάτες και άρα χρειάζεται να πουλάει, να ενημερώνει, να εκπαιδεύει και να συζητάει μαζί τους για ό,τι αφορά στην προώθησή τους.Ποιες ειδικότητες υπάρχουν στο content marketing;Ο ρόλος του Content Μarketing Specialist συνδέεται με το digital marketing και διαχωρίζεται στις παρακάτω ειδικότητες:1a. Content StrategistΟ Content Strategist προετοιμάζει τη στρατηγική περιεχομένου για μία εταιρεία. Είναι αρμόδιος για να σκεφτεί ιδέες για την παραγωγή περιεχομένου και τη διανομή του, ώστε η εταιρεία-το brand να έχει μια ενιαία εικόνα προς το κοινό. Ο Content Strategist δίνει στους συνεργάτες του αυτές τις ιδέες και τους κατευθύνει αναλόγως για να υλοποιήσουν τη στρατηγική αυτή.1b. Content ProducerΟ Content Producer είναι το άτομο που θα προετοιμάσει το περιεχόμενο της στρατηγικής. Αυτό μπορεί να είναι posts, videos, podcasts, infographics κλπ. και μπορεί να το ετοιμάσει είτε σε συνεργασία με έναν Web Designer είτε μόνος του με τη χρήση εργαλείων, όπως είναι το Canva, το CapCut, το InShOt κλπ.1c. Content DistributorΟ Content Distributor είναι το άτομο θα διανείμει το περιεχόμενο που θα έχει ετοιμάσει η ομάδα στα αντίστοιχα κανάλια και μέσα, π.χ. στο blog του website, σε websites publishers.1d. Content AnalystΟ Content Analyst είναι το άτομο που παρακολουθεί και μελετά τα αποτελέσματα όλων των content marketing ενεργειών που έγιναν ένα Χ χρονικό διάστημα για το brand. Αφού κάνει αυτή τη μελέτη δημιουργεί report και ενημερώνει την ομάδα για τις επιτυχημένες και μη ενέργειες και αντίστοιχα η ομάδα με τη σειρά της συνεχίζει, βελτιώνει ή σταματάει κάποιες ενέργειες βάσει αυτού του feedback. Ο Content Analyst χρειάζεται να γνωρίζει όλα τα metrics που πρέπει να παρακολουθεί για κάθε είδους περιεχόμενο που δημοσιεύεται.2. Τι κάνει ένας Search Engine Optimization Specialist;O SEO Specialist κάνει όλες τις SEO ενέργειες, δηλαδή κάνει ενέργειες και βελτιστοποιήσεις στο περιεχομένου και στο τεκνικό κομμάτι ενός site προκειμένου αυτό το site να εμφανίζεται υψηλά στα αποτελέσματα αναζήτησης. Επιπλέον είναι αρμόδιος για το λεγόμενο link building, δηλαδή το να χτίζει την αξία (authority) ενός site μέσω άλλων site βάζοντας εκεί σχετικά links.Ποιες ειδικότητες υπάρχουν στο search engine optimization (SEO);Ο ρόλος του SEO Μarketing Specialist συνδέεται με το digital marketing και χωρίζεται σε 2 βασικές θέσεις:2a. Onsite/ On-page SEO SpecialistO Onsite ή αλλιώς On-page SEO Specialist είναι αρμόδιος για τη βελτιστοποίηση του περιεχομένου ενός website. Ασχολείται με την ιεράρχηση του περιεχομένου σε κάθε σελίδα ενός website, με τις επικεφαλίδες, τους μεσότιτλους και τις περιγραφές κάθε σελίδας, με τα URLs, με τις λέξεις κλειδιά, με τα αρχεία που έχει το site κλπ.Ακόμα ευθύνεται για τη βελτιστοποίηση του τεχνικού κομματιού ενός website και συνεργάζεται με τον developer για την επίλυση κάποιων θεμάτων. Ασχολείται με την ασφάλεια, την ταχύτητητα ενός site, την προσαρμογή του σε όλες τις οθόνες (κινητό, laptop, desktop & tab) κ.α. Χρησιμοποιεί εργαλεία όπως είναι το Ahrefs, το Wincher, το Screaming Frog κ.α.2b. Offsite/ Off-page SEO SpecialistΟ Offsite ή αλλιώς Off-page SEO Specialist είναι αρμόδιος για την τοποθέτηση links σε άλλα websites που είναι σχετικά με τον κλάδο που δραστηριοποιείται το brand μας. Όπως αναφέραμε και παραπάνω αυτά τα links μεταφέρουν αξία, ποιότητα και κόσμο στο website μας. Αυτή η θέση σχετίζεται άμεσα με το PR, δηλαδή τις δημόσιες σχέσεις, καθώς το backlinking ή αλλιώς link building προϋποθέτει καλές σχέσεις με τους media publishers και την κοινότητα στην οποία δραστηριοποιείται το brand.Για παράδειγμα εργάζομαι σε μία εταιρεία που προσφέρει ασφαλιστικές υπηρεσίες για σπίτια. Η εταιρεία μου έχει δημοσιεύσει κάποιο περιεχόμενο π.χ. ένα άρθρο σχετικά με τους 3 λόγους που κάποιος πρέπει να έχει ασφάλεια σπιτιού και έχει δημοσιευθεί αυτό το άρθρο σε ένα σχετικό website, που απευθύνετε στο κοινό-στόχο μου και έχει authority δηλαδή αξία. Τότε ως Offsite SEO Specialist θα ζητήσω να υπάρχει ένα link προς το site μου το οποίο θα εμπεριέχει τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται, ώστε να μεταφερθεί η αξία που πρέπει στο δικό μου site.3. Τι κάνει ένας Social Media Strategist;Ο Social Media Strategist συνδέεται άμεσα με το digital marketing καθώς κάνει τη στρατηγική και διαχειρίζεται τα accounts των πελατών που έχει. Είναι το άτομο που θα ορίσει τις ιδέες και τους στόχους που θέλει να πετύχει ο πελάτης και έπειτα θα τις μεταφέρει στους συνεργάτες του προκειμένου να τις υλοποιήσουν.3a. Ποιες ειδικότητες υπάρχουν στο social media marketing;Σε αυτήν την ειδικότητα υπάρχουν 3 διαφορετικές θέσεις εργασίας:3b. Social Media EditorΟ Social Media Editor ετοιμάζει και ανεβάζει το περιεχόμενο στα social media κανάλια που διαθέτει το brand. Για να οργανώνει τη δουλειά του και να προγραμματίζει το περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιεί mashup εργαλεία αναλόγως τις ανάγκες του. Αυτά τα εργαλεία είναι είτε δωρεάν είτε επί πληρωμή. Μερικά από τα πιο γνωστά είναι το Sproutsocial, το Hootsuite, το Agorapulse κ.α.3c. Social Media ModeratorΟ Social Media Moderator είναι αρμόδιος για την αλληλεπίδραση με το κοινό. Είναι αυτός που θα ανταποκριθεί στα σχόλια και στα reposts που έκανε το κοινό με κάποιο post/reel/video που ανέβηκε στο κανάλι του brand, αλλά και με περιεχόμενο που έχει δημιουργήσει το κοινό και είναι σχετικό με το brand μας. Με αυτήν την συνεχή τριβή μεταξύ brand και κοινού μπορεί να χτιστεί μια παντοδύναμη κοινότητα, η οποία με το πέρας του χρόνου μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο για το brand, π.χ. κάποιο επιθυμητό conversion, όπως είναι η αγορά ενός προϊόντος ή στήριξη από τους ακόλουθους σε κάποια στιγμή που το brand αντιμετωπίζει μια κρίση.Παρακάτω ένα παράδειγμα από ένα brand που πουλάει nail kits. Το brand απαντάει σε ένα σχόλιο μιας κοπέλας, η οποία έχει αγοράσει ένα προϊόν της εταιρείας και την ενθαρρύνει ουσιαστικά για ότι θα κάνει πλέον μόνη της τα νύχια της.3d. Social Media AnalystΟ Social Media Analyst μελετάει τα αποτελέσματα όλων των ενεργειών που κάνει ένα brand στα social media. Αυτές οι ενέργεις μπορεί να είναι οργανικές, δηλαδή να παρακολουθεί & αναλύει τα posts, stories, reels & pins. Αναλύει την απήχηση και το ποσοστο των ανθρώπων που επηρεάστηκαν με το περιεχόμενο που δημοσιεύθηκε στα κανάλια του brand κλπ. Φυσικά μπορει να αναλύει και να παρακολουθεί και τις πληρωμένες ενέργειες, δηλαδή τις διαφημίσεις, ενός brand στα social media. Αυτές οι αναλύσεις μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της social media marketing σταρτηγικής αλλά και στη γενικότερη εξέλιξη ενός brand.4. Τι κάνει ένας Email Marketer;Ο Email Marketer συνδέεται κι αυτός με το digital marketing. Είναι το άτομο που διαχωρίζει data lists, δηλαδή τα στοιχεία των ατόμων που έχουν γίνει πελάτες μας ή στοιχεία ατόμων που δεν είναι πελάτες, αλλά με κάποιον (νόμιμο) τρόπο μας τα έχουν δώσει.Δημιουργεί email marketing καμπάνιες μέσω tools, όπως είναι το Mailchimp ή η Moosend και τις στέλνει είτε σε όλη τη λίστα που έχει διαθέσιμη το brand είτε σε συγκεκριμένα άτομα αναλόγως τη στρατηγική και την πολιτική του εκάστοτε brand. Οι καμπάνιες αυτές μπορεί να είναι αυτοματοποιημένες βάσει της συμπεριφοράς των χρηστών ή μεμονωμένες καμπάνιες για να επικοινωνήσει νέα, ενημερώσεις, προϊόντα, προφορές, how-to’s κλπ.Μερικές πολύ συχνές email καμπάνιες που αποστέλλονται είναι τα εβδομαδιαία ή μηνιαία newsletters, η ενημέρωση για εκπτώσεις ή εκπτωτικά κουπόνια, τα welcome emails όταν κάποιος εγγράφεται στο newsletter ή δημιουργεί λογαριασμό στη σελίδα του site μας, τα thank you emails όταν κάποιος αγοράζει κάτι κ.α.Παρακάτω ένα «Welcome email» που στάλθηκε από το brand Knowcrunch σε έναν πελάτη που έκανε την εγγραφή του σε κάποιο course:5. Τι κάνει ένας Performance Specialist;O Performance Specialist, επίσης, συνδέεται με το digital marketing και είναι το άτομο που τρέχει όλες τις διαφημίσεις ενός brand στη Google και σε όλα τα social media platforms. Είναι αρμόδιος για να στήσει και να τρέξει τις καμπάνιες, να παρακολουθεί την πορεία τους, να τις βελτιστοποιεί βάσει της απόδοσής τους αλλά και να μετράει τα αποτελέσματα αυτών.Ποιες ειδικότητες υπάρχουν στο performance marketing;5a. Social Media Ads SpecialistΟ Social Media Ads Specialist μελετά, στήνει και βελτιστοποιεί τις διαφημίσεις που τρέχουν στα social networks, π.χ. Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Quora κλπ. Πρέπει να γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς λειτουργούν οι πλατφόρμες, ποια είναι τα trends και οι εξελίξεις που αφορούν τις διαφημίσεις.5b. Google Ads SpecialistΟ Google Ads Specialist μελετά, στήνει και βελτιστοποιεί διαφημίσεις που τρέχουν μόνο στο δίκτυο της Google, π.χ. YouTube, Gmail, Google Search κλπ. Πρέπει να γνωρίζει και να παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις που αφορούν τις διαφημιστικές εκστρατείες.6. Τι κάνει ένας Copywriter;Ο Copywriter συνδέεται άμεσα με το digital marketing μόνο αν έχει εξιδικευμένες γνώσεις των ιδιαιτεροτήτων του digital marketing. Αυτό σημαίνει ότι ξέρει να κάνει έρευνα, να βρίσκει θέματα που αναζητά το κοινό και να δημιουργεί κάθε είδους κείμενα/άρθρα με τις κατάλληλες τεχνικές. Για παράδειγμα αυτά μπορεί να είναι τα συνοδευτικά copy, headlines & descriptions για τις διαφημίσεις που τρέχει η επιχείρηση. Μάλιστα, αν έχει γνώσεις SEO, τον κάνει ακόμα πιο πολύτιμο καθώς μπορεί να ανεβάσει ένα website υψηλά στα αποτελέσματα αναζήτησης με το ποιοτικό & SEO-friendly περιεχόμενο που θα δημιουργεί.Αν σε ενδιαφέρει να μάθεις πώς χρεώνονται οι παραπάνω υπηρεσίες είτε αν είσαι freelancer είτε αν είσαι σε agency, τότε διάβασε το updated άρθρο σχετικά με την κοστολόγηση της κάθε υπηρεσίας σύμφωνα με τα δεδομένα της αγοράς.Αν σε ενδιαφέρει να εκπαιδευτείς για όλες τις προαναφερόμενες θέσεις εργασίας στο digital marketing, να εξελίξεις τις γνώσεις σου και να μπορείς να εφαρμόσεις σε πρακτικό επίπεδο όλες τις ενέργειες που χρειάζεται να κάνεις, τότε εκπαιδεύσου στη Knowcrunch, τον πολυβραβευμένο εκπαιδευτικό οργανισμό πάνω στο Digital & Social Media Marketing είτε σε τάξη, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, είτε online μέσω του πλήρους e-learning προγράμματός της.Έχοντα αναλύσει όλες τις θέσεις εργασίας που υπάρχουν στον κλάδο του digital marketing, σου συστήνουμε να δεις ποια από όλες σου φαίνεται πιο ενδιαφέρουσα και να εξειδικευτείς σε αυτόν τον τομέα. Σε περίπτωση που θέλεις να μάθεις σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο να κάνεις όλα αυτά, έλα και εκπαιδεύσου στη Knowcrunch από αναγνωρισμένους επαγγελματίες του χώρου.

  • Σε τάξη κάθε 3μηνο: τo Masterclass in Digital & Social Media Marketing που γίνεται σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη.
  • Σε video-on-demand e-learning: το Masterclass in Digital & Social & Media Marketing που είναι 100% online video-on-demand

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>